ផែនការ២០ឆ្នាំ

ហុងស៊ុយ និងផ្នត់គំនិតថ្មី ដើម្បីបង្កើនភាពជាម្ចាស់ការលើជីវិតរបស់អ្នក​!

បទបង្ហាញតាមអនឡាញស្តីអំពី ផែនការ២០ឆ្នាំ រៀបចំឡើងដោយ រៀនហុងស៊ុយ និងផែនការជីវិត ​កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងឆាណែលតេលេក្រាមរបស់រៀនហុងស៊ុយ។ វីដេអូនេះត្រូវបានថតរក្សាទុកជាសម្រាប់ជាឯកសារចំណេះដឹងដល់ប្រិយ៍មិត្តអ្នកគាំទ្ររៀនហុងស៊ុយ។

សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការដាច់ទំព័រមួយចំនួននៅដើមវីដេអូ។

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រៀនហុងស៊ុយ