អាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០២៣

កម្មវិធីប្រឡងយកអាហារូបករណ៍របស់រៀនហុងស៊ុយ
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
ម៉ោង៖ ១២៖៣០នាទី ដល់ម៉ោង ១៣៖៣០នាទី(ម៉ោងនៅកម្ពុជា)
វិធីសាស្ត្រប្រឡង៖ តាមអនឡាញ(អាចប្រើកុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ ឬថេប្លេតបាន)
វិញ្ញាសារ៖ មេរៀននិងគន្លឹះដែលបានចែកជូនក្នុងហ្វេសប៊ុកផេក តេលេក្រាម និងវេបសាយ


សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ +855 8168 2258
តេលេក្រាម  https://t.me/JiangWeizhi ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន។ 
សូមអរគុណ!