គួនអ៊ី

< All Topics
បោះពុម្ភ

មេទ័ព កាំបិតនាគខៀវ មុខក្រហម គួនអ៊ី គឺជាវីរៈបុរសដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមានគុណធម៌ក្នុងរឿងប្រវត្ថិសាស្ត្រចិន នគរទាំងបី(សាមកុក)។ គាត់មិនក្បត់នឹងបងប្អូនដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឡើយ គាត់សម្លាប់តែសត្រូវ មិនសម្លាប់ក្មេង និងមនុស្សចាស់ឡើយ។ ដោយសារវីរៈភាពទាំងនេះហើយទើបរូបសំណាក់របស់គាត់ត្រូវបានគេសាងឡើងដាក់នៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនដើម្បីតំណាងអោយសច្ចៈភាព និងអំណាចការពារ។

យើងឃើញមាននៅស្រុកយើងគេច្រើនដាក់រូបរបស់គាត់នៅផ្ទះឬកន្លែងរកស៊ីដើម្បីការពារសត្រូវ និងតំណាងអោយសច្ចៈភាពនៃការរកស៊ី។

ជាយោបល់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំមិនណែរនាំអោយដាក់រូបគាត់នៅតាមខ្លួនឬយានយន្តឡើយ ព្រោះបើយើងមើលពីប្រវត្តិនៃការស្លាប់របស់គាត់ គឺមកពីគាត់មិនស្តាប់តាមការណែរនាំរបស់ ជូកឺលាង ដែលហាមមិនអោយចេញក្រៅក្រុង តែដោយសារអំនួតមើលងាយសត្រូវពេក គាត់ត្រូវបានស្លាប់នៅសមរភូមិ។

ដូច្នេះ ជាការណែរនាំរបស់ខ្ញុំ៖

– ល្អ បើដាក់នៅផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការរកស៊ី
– មិនល្អ បើយកគាត់ដើរជាមួយ (ជាបណ្តោង ឬរូបសំណាក់ដាក់ក្នុងយានយន្ត)

រួមគ្នាប្រឆាំងការចម្លងសំណេរដើម
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រៀនហុងស៊ុយ ជាមួយគ្នា
#រៀនហុងស៊ុយ
#រៀនហុងស៊ុយជាមួយគ្នា
#reanfengshui
#fengshuikh
#fengshuikhmer

Table of Contents