ជំនាងផ្ទះ ឬទីជូអៀរ

< All Topics
បោះពុម្ភ

មានគេនិយាយថា ឆ្នាំខ្លះត្រូវប្រើជំនៀងផ្ទះ ឬទីជូអៀរ ពណ៌នេះ ផលិតអំពីនេះ ឆ្នាំខ្លះទៀតត្រូវប្រើ ពណ៌នោះ ផលិតអំពីនោះអញ្ចឹងទៅ..

ចុះបើមួយឆ្នាំប្តូរម្តងដូចគេថាមែន… ជំនៀងផ្ទះយើងហត់រាល់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹង? នៅមិនទាន់អស់ចិត្តផង គេបង្ខំអោយប្តូរផ្ទះបាត់!​ ?

អ្នកទិញសុទ្ធតែឈើប្រណិត ចុះបើមួយឆ្នាំប្តូរម្តង គេយកទៅចោលឯណា? បើដឹងប្រាប់ខ្ញុំផង…​?

សម្រាប់ខ្ញុំ មតិខាងលើ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញសុទ្ធសាធ ដើម្បីលក់ទីជូអៀរដាច់!

ការរៀបចំទីជូអៀរ ឬជំនៀងផ្ទះ គឺធ្វើតាមលទ្ធភាពនិងជំនឿរបស់យើង ហើយក៏មិនត្រូវប្តូរញឹកញាប់ពេកដែរ បើវាមិនខូចឬបាក់បែកទេ។

តែមានចំនុចមួយចំនួនដែលត្រូវពិចារណានោះ គឺទីតាំងដែលត្រូវដាក់។

១. បែរមុខទីជូអៀរ អោយចំនឹងមាត់ទ្វាចូលផ្ទះ ដើម្បីអោយបារមីឃើញនូវអ្វីដែលប្រុងនឹងចូលមក
២. ប្រភេទ និងពណ៌ គួរអោយត្រូវតាមតំបន់នៃផ្ទះ ដែលបានបង្ហាញនៅមេរៀនទី៣ និងទី៤
៣. រក្សាអនាម័យ និងសម្អាតអោយបានជាប្រចាំ
៤. មិនត្រូវដាក់របស់អ្វីមួយពីលើដាច់ខាត ដូចជា ក្រណាត់ តុ ទូ..
៥. គោរពប្រណិបត្តិជាប្រចាំដើម្បីសម្តែងការដឹងគុណ និងរាប់អាន

សូមអធ្យាស្រ័យ បើអត្ថបទនេះប៉ះពាល់ដល់អ្នកលក់ជំនៀងផ្ទះ ឬទីជូអៀរ!

រួមគ្នាប្រឆាំងការចម្លងសំណេរដើម
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ រៀនហុងស៊ុយជាមួយគ្នា

#រៀនហុងស៊ុយ
#រៀនហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នា
#learningfengshuikh

Table of Contents