កំរាលជើងដាក់់នៅបន្ទប់ទឹក

< All Topics
បោះពុម្ភ

អ្នកណាខ្លះដែលមានកំរាលជើងដាក់់នៅបន្ទប់ទឹក? ?

នៅស្រុកខ្មែរយើងមិនសូវមានអ្នកប្រើទេ តែសម្រាប់អ្នកនៅប្រទេសត្រជាក់វិញគេនិយមប្រើណាស់ ព្រោះគេត្រូវការវាដើម្បីកុំអោយត្រជាក់បាតជើងពេលទៅអង្គុយបន្ទោរបង់(សម្ភាសន៍?)នៅបង្គន់។

តាមជំនឿ បើបង្គន់ណាដែលពេលអង្គុយទៅបែរមុខទៅកាន់ផ្លូវថ្នល់ នោះវានឹងនាំអោយម្ចាស់ផ្ទះឬអ្នកដែលអង្គុយនោះមិនសូវសល់លុយកាក់ប៉ុន្មានទេ។ ទោះបីជាបង្គន់នោះមិនមើលឃើញផ្លូវថ្នល់ក៏ដោយ អោយតែអង្គុយទៅបែរមុខទៅកាន់ផ្លូវថ្នល់ យើងចាត់ថាវាមិនសូវល្អដូចគ្នា។

វិធីដោះស្រាយងាយស្រួលទេ គឺយើងត្រូវយកកម្រាលជើងដែលមានរៀងអក្សរ U មកប្រើ។ អក្សរ U គឺតំណាងអោយបត់ក្រោយ ឬទៅហើយមកវិញ ដូចនៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹង។ ដូច្នេះការប្រើកម្រាលជើងអក្សរ U នេះ នឹងជួយអោយលាភសក្ការៈទាំងឡាយនឹងវិលត្រឡប់មកយើងវិញ កុំអោយទៅអស់ៗពេក។

*****
រួមគ្នាប្រឆាំងការចម្លងសំណេរដើម
រក្សាសិទ្ធដោយ រៀនហុងស៊ុយ ជាមួយគ្នា
#រៀនហុងស៊ុយ
#រៀនហុងស៊ុយជាមួយគ្នា
#fengshuikhmer
#reanfengshui
#fengshuikh
#ហុងស៊ុយខ្មែរ

Table of Contents